U ponudi unlock svih gsm modema. Koristite bilo koju karticu u svojem modemu.