Osobna računala

- programiranje računala

- reinstalacija softwarea

- servis PC monitora (CRT, LCD)

- servis računalnih komponenti